Groepen

huiswerk: Hebben we nog niet! 

Huiswerk: Iedere week vóór woensdag inleveren op school, op woensdag krijgen de kinderen nieuw huiswerk mee naar huis.

Dit huiswerk graag met uw kind samen nakijken en voorzien van een handtekening.