Groepen

Huiswerk

Week 47 :  Sint taal opdracht en redactiesommen
Week 48 :  Topo toets op 10 december

De kinderen krijgen elke vrijdag huiswerk mee naar huis, dit moet vóór de donderdag erna weer ingeleverd worden.

November
Sint knutsels in de bovenbouw:

Oktober

Groep 7/8 heeft een biologiedag bij het Woudagemaal gehad. Wat een mazzel dat het gemaal ook nog onder stoom stond!

September
Ook dit jaar hebben we weer 4x een Schooljudo les. De kinderen leren over Rescpet, Vertrouwen, Plezier, Samenwerken, Beheersing maar ook de judorol en verschillende judohoudingen.