Groepen

Huiswerk

Week 49 : Engelse toets, maandag 10 december
Week 50 : Spelling dictee op 20 dec

De kinderen krijgen elke vrijdag huiswerk mee naar huis, dit moet vóór de donderdag erna weer ingeleverd worden.

Tussen de kerst en de herfst houden de kinderen een spreekbeurt

NOVEMBER
De kinderen hebben een prachtige lampion gemaakt!

OKTOBER
We werken momenteel aan de kinderboekenweek 'Kom erbij'. We hebben het veel over 'vriendschap'. Zie fotoboek voor een fotoverslag

SEPTEMBER
De kinderen hebben 4 judolessen gehad en afgesloten met een diploma!