Informatie

Lidmaatschap PCBO Rehoboth

Lidmaatschapsgeld

Het lidmaatschapsgeld is het contributiegeld voor het lidmaatschap van onze vereniging. Bijna alle ouders/verzorgers die kinderen op onze school hebben, zijn lid. Maar daarnaast is er ook nog een grote groep leden die geen kinderen (meer) op school heeft, maar ons wél wil blijven steunen.

Een groot deel van de leden heeft ons gemachtigd, het bedrag van €10,00 per gezin, te incasseren. Dit zal elk jaar in de derde week van november plaats vinden. U kunt de afschrijving snel herkennen in uw bankafschriften, aan ons Incassant ID (SEPA) is : NL53ZZZ400014770000, in combinatie met uw unieke machtigingskenmerk. Uw machtigingskenmerk bestaat uit uw postcode in hoofdletters, gevolgd door uw huisnummer, eventueel met toevoeging (ook in hoofdletters). Dus bijvoorbeeld: 9249MC1A.

Ouderbijdrage

Alle leden die schoolgaande kinderen hebben, zullen net als vorig jaar worden geïnformeerd wat de ouderbijdrage zal zijn. 

De ouderbijdrage per kind bestaat uit twee deelbedragen en is afhankelijk van in welke groep het kind zich bevindt:

Groepen Algemene kosten Schoolreisje/kamp Totale kosten
1 en 2 € 15,00  € 15,00 € 30,00
3 en 4 € 15,00 € 30,00 € 45,00
5 en 6 € 10,00 € 30,00 € 40,00
7 en 8 € 10,00 € 65,00 € 75,00

Algemene kosten zijn: Sinterklaasfeest, Kerstviering, Paasviering, ouderavond.

De ouderbijdrage is op vrijwillige basis. Maar omdat de overheid geen financiële steun geeft voor de activiteiten die we ermee willen betalen, vragen we u toch het bedrag te voldoen.

Onze voorkeur heeft het als u zelf zorg draagt voor het overschrijven ervan, en dan bij voorkeur o.v.v. ouderbijdrage 2019-2020.

Het is echter ook mogelijk om dit in termijnen te laten incasseren, door de penningmeester hiervoor te machtigen. Dat de penningmeester hier elk jaar opnieuw voor gemachtigd moet worden, komt door de gewijzigde regelgeving mbt Euro-incasso (SEPA, IBAN, etc.) en het feit dat de ouderbijdrage afhankelijk is van in welke groep het kind bevindt. Wij dienen u elk jaar te informeren over wat het totaal bedrag zal zijn.

Donaties

Een kleine school als de onze is erg afhankelijk van het aantal kinderen dat bij ons binnenkomt. Elk jaar komen de kosten onder druk te staan. Wij zijn dan ook elk jaar dankbaar dat we donaties krijgen van familieleden van de kinderen op onze school, of andere geïnteresseerden. Mocht u, als lezer van deze site, nog geen donateur zijn, en dit wel graag willen, dan bent u van harte welkom om geld over te maken naar IBAN rek.nr. NL50 RABO 0363 9016 39 t.n.v. Ver. P.C.B.O. Rehoboth te Frieschepalen. Schrijft u dan svp er wel bij dat het om een donatie gaat. Alvast bedankt!

Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt niet automatisch als uw kind de schoolloopbaan heeft afgerond, maar dient schriftelijk te worden opgezegd bij de ledenadministratie, de Kolk 1, 9249 MC, Frieschepalen of per mail: info@pcborehoboth.nl. Hiervoor kunt u het formulier "Opzegging lidmaatschap Ver. PCBO Rehoboth te Frieschepalen" gebruiken.

Voor meer informatie: zie downloads.