Team

De organisatie voor het schooljaar 2021-2022:

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
1/2 Krista Krista Krista Baukje Baukje
3/4 Ria Ria Ria Ria Lyanne
5/6 Grietje Grietje Gerbrich Gerbrich Gerbrich
7/8 Tineke Tineke Tineke Grietje Grietje


Juf Lyanne doet op woensdag en donderdag het IB-werk.
Juf Martine doet coördinerende taken.
Meester Willem is op wisselende dagen in de week aanwezig.

Tevens hebben we gedurende het schooljaar verschillende stagiaires op onze school.
Dit kunnen stagiaires van de opleiding tot onderwijsassistentie of van de Pabo zijn.