Team

De organisatie voor het schooljaar 2020-2021:

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
1/2 Krista Krista Lyanne Krista Lyanne
3/4 Ria Ria Ria Ria Martine
5/6 Grietje Grietje Tineke Grietje Grietje
7/8 Tineke Tineke Froukina Froukina Froukina


Juf Lyanne doet op donderdag het IB-werk.
Juf Martine doet op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag coördinerende taken.
Meester Willem is op wisselende dagen in de week aanwezig

Tevens hebben we gedurende het schooljaar verschillende stagiaires op onze school.
Dit kunnen stagiaires van de opleiding tot onderwijsassistentie of van de Pabo zijn.


Willem Jongsma


Directeur-bestuurder

 

 

 


Lyanne Poelman

IB-er

leerkracht van gr. 1/2

 

 

Krista Besselink-de Vries
 

leerkracht van gr. 1/2

 

Ria Russchen-Heida

 

leerkracht van gr. 3/4

 


Martine Wijma

 

Intern coördinator

leerkracht van gr. 3/4


Grietje Elzinga

leerkracht van gr. 5/6

 

Tineke van der Vaart-Baron

leerkracht van gr. 7/8 en 5/6

 

 

Froukina Postma-van der Sluis

leerkracht van gr. 7/8