De organisatie voor het schooljaar 2023-2024:

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
1/2 Krista Krista Krista Baukje Baukje
3/4 Ria Ria Ria Ria Lyanne
5/6 Aukje Aukje Gerbrich Gerbrich Gerbrich
7/8 Tineke Tineke Tineke Grietje Tineke


Juf Lyanne doet op woensdag en donderdag het IB-werk.
Juf Martine is leerkrachtondersteuner in groep 3/4. Daarnaast doet zij coördinerende taken.

Tevens hebben we gedurende het schooljaar verschillende stagiaires op onze school.
Dit kunnen stagiaires van de opleiding tot onderwijsassistentie of van de Pabo zijn.