Team

De organisatie voor het schooljaar 2021-2022:

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
1/2 Krista Krista Krista Baukje Baukje
3/4 Ria Ria Ria Ria Lyanne
5/6 Grietje Grietje Froukina Froukina Froukina
7/8 Tineke Tineke Tineke Grietje Grietje


Juf Lyanne doet op woensdag en donderdag het IB-werk.
Juf Martine doet coördinerende taken.
Meester Willem is op wisselende dagen in de week aanwezig.

Tevens hebben we gedurende het schooljaar verschillende stagiaires op onze school.
Dit kunnen stagiaires van de opleiding tot onderwijsassistentie of van de Pabo zijn.

 


Willem Jongsma


Directeur-bestuurder


Baukje de Vries

 

leerkracht van groep 1/2

 

 

Krista Besselink
 

leerkracht van groep 1/2

 

Ria Russchen

 

leerkracht van groep 3/4

 


Lyanne Poelman

IB-er

leerkracht van groep 3/4

 


Grietje Elzinga

leerkracht van groep 5/6

en 7/8

 

Tineke van der Vaart

leerkracht van groep 7/8

 

 

Froukina Postma

leerkracht van groep 5/6

 

 

Martine Wijma

Intern coördinator