Links

http://www.passendonderwijsinfryslan.nl

Passend Onderwijs is bedoeld om te zorgen dat er geen leerlingen tussen wal en schip vallen. De school waar het kind is aangemeld is verantwoordelijk voor de noodzakelijke ondersteuning aan het kind; de school heeft zorgplicht. 

Alle scholen in het samenwerkingsverband bieden minimaal de basisondersteuning. De meeste leerlingen hebben hier voor een succesvolle schoolloopbaan voldoende aan. Sommige leerlingen hebben meer hulp nodig. We spreken dan van extra ondersteuning.

Als de school die extra ondersteuning niet zelf kan bieden, wordt samen met de ouders gezocht naar een oplossing. Dat kan op drie manieren: binnen de school met hulp van buiten, op een andere basisschool die meer mogelijkheden heeft of in het speciaal (basis)onderwijs.