Links

Onze school maakt deel uit van de overkoepelende stichting VCSO. Dit staat voor Verenigde Christelijke Scholen Opsterland. Vijf scholen uit onze gemeente zijn hierbij aangesloten. De VCSO, die al ruim 55 jaar bestaat, streeft naar ruimte en aandacht voor ieder kind, hoge ouderbetrokkenheid en leren van elkaar.

De stichting behartigt de gezamenlijke belangen van onze scholen op onderwijskundig, materieel en financieel gebied en wordt aangestuurd door het stichtingsbestuur. De directieleden van de scholen vormen dit stichtingsbestuur en zij komen regelmatig bijeen voor overleg, uitwisseling en samenspraak rond beleidskwesties. Toezicht op dit bestuur wordt gehouden door de Raad van Toezicht (RvT).

Doel van de VCSO is om als een kleinschalige organisatie kwalitatief goed onderwijs te verzorgen, waarbij korte lijnen en veel autonomie voor de afzonderlijke scholen centraal staan. Dit betekent dat elke school in hoge mate zelfstandig is en blijft. Dat biedt ruimte voor een eigen kleur, een karakteristieke visie en dito sfeer. Het veelkleurige logo van de VCSO onderstreept dit.

Ouders zijn op de vijf scholen vertegenwoordigd via de MR (medezeggenschapsraad) en bij de VCSO door de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). Met de professionals op de werkvloer werken ouders zo samen aan bijzonder goed onderwijs voor hun kinderen!