Groepen

Hallo allemaal en welkom iedereen!

Wie zijn wij

Wij zijn groep 1 en 2 van PCBO Rehoboth. Wij willen jullie graag vertellen wat wij allemaal doen op school.

Het dagritme bij de kleuters

Elke dag beginnen we in een kring, horen we een Bijbelverhaal van juf en zingen we Bijbelse liedjes. Na de kring gaan we aan het werk. We maken iedere week een knutselwerkje en werken in kleine niveaugroepen met juf aan een taal- en rekenopdracht. Ieder kind kan dan op zijn eigen niveau met de taal- en rekenopdrachten meekomen. Natuurlijk mogen we daarnaast in de hoeken spelen. Als het weer het toelaat gaan wij elke ochtend na het fruit eten en ’s middags na het brood eten lekker naar buiten. We zijn ook veel bezig met de creatieve vakken zoals muziek, dans, drama en gymnastiek. Hiervoor hebben we allemaal onze gymschoenen op school liggen, zodat we gebruik kunnen maken van het speellokaal bij ons op school.

Het werken met de methode Kleuterplein

Wij werken in de groep met de methode Kleuterplein. Met Kleuterplein kunnen kinderen zich spelenderwijs ontwikkelen op álle kleuterdomeinen. De aantrekkelijke thema’s hebben een vaste structuur en leiden de kinderen stap voor stap door de leerlijnen heen. Elke kleuter is anders, Kleuterplein biedt de activiteiten eenvoudig op 3 niveaus aan.

Kleuters blijven natuurlijk kleuters. Zij willen spelen en dingen ontdekken. Daarom biedt Kleuterplein veel thematische activiteiten in hoeken met wisselende materialen. Door deze rijke speel- en leeromgeving worden kleuters uitgedaagd om hun omgeving en mogelijkheden te onderzoeken. Dit leidt tot betrokkenheid en groei.

Continurooster

Wij werken met het continurooster. Dat betekent dat alle kinderen tussen de middag op school blijven en daar een broodje eten. Op maandag, dinsdag en donderdag zijn de kinderen om 14.30 uur uit. Op woensdag is de school om 12.15 uur uit en op vrijdag zijn de kinderen 12.00 uur vrij.

Bezetting in de groep

Op maandag, donderdag en vrijdag is juf Krista aanwezig en op dinsdag en woensdag staat juf Lyanne voor de groep. Op donderdag is ze op school voor IB taken.

Tot ziens in groep 1 en 2!