Groepen

Hallo allemaal en welkom iedereen!

In groep 1/2 werken we ontwikkelingsgericht door middel van thematisch onderwijs. Kinderen willen van nature spelen en dingen ontdekken. Door een rijke speel- en leeromgeving worden kleuters uitgedaagd om hun omgeving en mogelijkheden te onderzoeken. Dit leidt tot betrokkenheid en groei.

Schooltijden

Wij werken met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag op school blijven eten. Op maandag, dinsdag en donderdag zijn de kinderen om 14.30 uur vrij. Op woensdag is de school om 12.15 uur uit en op vrijdag zijn de kinderen 12.00 uur vrij.

Wilt u aan de leerkracht doorgeven wanneer uw kind structureel deelneemt aan de naschoolse opvang of standaard door iemand anders opgehaald wordt? Als u iets anders door wilt geven aan de leerkracht, bijvoorbeeld een melding doktersbezoek, een afspraak bij de tandarts of het vieren van de verjaardag van uw kind, dan kan dat altijd persoonlijk of via Parro. Uw kind ziekmelden kan ‘s morgens vóór 8.20 uur via Parro of telefonisch.

Eten en drinken

De kinderen nemen eten en drinken mee naar school. Dit betreft fruit voor de kleine pauze en brood voor de lunch. Het fruit en drinken graag voorzien van een naam en in een rugzak/tas meegeven. Als de kinderen binnenkomen gaat het drinken en los fruit op een kar. De rest blijft in de tas tot we gaan eten. De tas wordt in een speciale tassenbak gelegd. 

Gymmen

In het schoolgebouw is een kleine gymzaal aanwezig. Hier gaan we twee keer in de week naartoe en bij slecht weer soms ook in de pauze. De kinderen hebben alleen gymschoenen nodig. Deze schoenen blijven op school liggen. Na de vakanties gaan ze even mee naar huis om te kijken of ze nog goed passen.

Bezetting in de groep

Op maandag, dinsdag en woensdag is juf Krista aanwezig en op donderdag en vrijdag staat juf Baukje voor de groep.

 

Voor vragen kunt u altijd mailen naar info@pcborehoboth.nl