Groepen

Hallo allemaal en welkom iedereen!

In groep 1/2 werken we ontwikkelingsgericht d.m.v. thematisch onderwijs. Kinderen willen van nature spelen en dingen ontdekken. Door een rijke speel- en leeromgeving worden kleuters uitgedaagd om hun omgeving en mogelijkheden te onderzoeken. Dit leidt tot betrokkenheid en groei.

Schooltijden

Wij werken met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag op school blijven eten. Op maandag, dinsdag en donderdag zijn de kinderen om 14.30 uur vrij. Op woensdag is de school om 12.15 uur uit en op vrijdag zijn de kinderen 12.00 uur vrij.

Wilt u aan de leerkracht doorgeven wanneer uw kind structureel deelneemt aan de naschoolse opvang of standaard door iemand anders opgehaald wordt? Als u iets anders door wilt geven aan de leerkracht, bijvoorbeeld een melding doktersbezoek, een afspraak bij de tandarts of het vieren van de verjaardag van uw kind, dan kan dat altijd persoonlijk of via Parro. Uw kind ziekmelden kan ‘s morgens vóór 8.20 uur via Parro of telefonisch.

Eten en drinken

De kinderen nemen eten en drinken mee naar school. Dit betreft fruit voor de kleine pauze en brood voor de lunch. Het fruit en drinken graag voorzien van een naam en in een rugzak/tas meegeven. Als de kinderen binnenkomen gaat het drinken op een kar en het fruit en brood blijft in de tas tot we gaan eten.

Gymmen

In het schoolgebouw is een kleine gymzaal aanwezig. Hier gaan we twee keer in de week naartoe. De kinderen hebben alleen gymschoenen nodig. Deze schoenen blijven op school liggen. Na de vakanties gaan ze even mee naar huis om te kijken of ze nog goed passen.

Bibliotheek

Om de 2 weken kunnen kinderen op woensdag boeken meekrijgen naar huis. Deze boeken moet na 2 weken weer ingeleverd worden. Op de jaarkalender staan de bibliotheekdagen aangegeven.

Bezetting in de groep

Op maandag, dinsdag en woensdag is juf Krista aanwezig en op donderdag en vrijdag staat juf Baukje voor de groep.

 

Voor vragen kunt u altijd mailen naar info@pcborehoboth.nl