Groepen

Welkom bij groep 3/4!

Wij zitten dit jaar met 13 kinderen in groep 3/4.

In groep 3 dit jaar : Marije, Jorik, Jelte, Lieve, Magdalena, Eelkje, Albin, Noa, Niels en Jelte. 
De kinderen van groep 4 zijn : Sven, Amber, Gerben en Iris.

Wij krijgen bijna elke dag les van juf Ria. Op vrijdag is juf Lyanne onze juf. Samen proberen we er weer een fantastisch gezellig en leerzaam jaar van te maken!

In groep 3/4 wordt hard gewerkt. ’s Ochtends staan rekenen, taal, lezen en spelling op het programma.
’s Middags is er tijd voor tekenen, godsdienst, Frysk, knutselen, tv kijken, zingen en dansen. 

We kijken wekelijks met elkaar Huisje Boompje Beestje, waardoor de kinderen veel leren over de wereld om hen heen. Ook kijken we naar de afleveringen van 'Leesdas, Lettervos' die aansluiten bij de methode van Veilig Leren Lezen.

Elke ochtend beginnen wij samen de dag. Wij zingen een lied om God te danken voor de nieuwe dag. Ook is er altijd even tijd om te praten over wat de kinderen bezig houdt. We kijken natuurlijk ook even of alle kinderen er zijn.

De kinderen van groep 3 leren lezen d.m.v. de methode ‘Veilig Leren Lezen.’ Samen met Zoem de Bij leren ze nieuwe letters en woorden. De kinderen werken in een werkboekje, maar zijn ook bezig de nieuwe letters en woorden te stempelen, tekenen en zelfs te schrijven! Ook thuis kunnen de kinderen oefenen, daarvoor krijgen de ouders van groep 3 een activatiecode van de leerkracht. 
 
Omdat het best wel wennen is om opeens zoveel te werken en aan een tafeltje te zitten, gaan de kinderen van groep 3 t/m de herfstvakantie met groep 1/2 op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend naar buiten. Er is dan ook tijd om groep 4 te helpen met het zelfstandig werken.

De kinderen van groep 4 mogen in hun nieuwe groep werken in een taalschrift en spellingsschrift. 

Doordat zij al zo knap kunnen lezen, mogen ze groep 3 soms helpen met de opdrachten. Ook weet groep 4 nog precies hoe het werkte in groep 3, dus zij zijn een flinke hulp voor de juf. 

Voor beide groepen is lezen heel belangrijk, dit staat dan ook dagelijks op het programma. Soms individueel, maar ook wel fijn samen in de leeshoek. Groep 4 leert vlotter lezen m.b.v. de methode 'Karakter'. Het belangrijkste voor deze groep is dat ze veel blijven oefenen.
Tijdens het brood eten luisteren alle kinderen naar een voorleesverhaal.

Inloop. (in verband met de Corona regels, geen inloop)

De kinderen van groep 4 komen na de eerste schoolweek alleen de klas in.
Omdat voor groep 3 alles nog erg wennen is in het begin, mogen de ouders van deze kinderen tot de herfstvakantie meekomen in het klaslokaal. Dit is natuurlijk niet verplicht. Het ene kind zal hier ook meer behoefte aan hebben dan het andere kind, dit weet u zelf het beste voor uw kind. Na de herfstvakantie komen alle kinderen van groep 3/4 zelfstandig de klas binnen. 

Voor alle kinderen geldt dat ze pas na de eerste bel binnen mogen komen.

Gymnastiek.

Op maandag en vrijdag gaan de kinderen met de bus naar Ureterp, zij krijgen dan een gymles in ‘mfc de Wier.’

Doe Vrijdag.

Elke vrijdag staat in het teken van spelend en bewegend leren. De kinderen doen deze ochtend spelletjes die passen bij de aangeboden lesstof van die week. De spelletjes worden vooral buiten gedaan. 

Overige activiteiten.

Naast al dat harde werken en leren is er gelukkig ook tijd voor ontspanning. Begin van het schooljaar gaat groep 3/4 op bezoek in de bibliotheek om kennis te maken met allemaal leuke leesactiviteiten en leesmaterialen.

Daarnaast wordt er gedurende het schooljaar aandacht besteed aan de kinderboekenweek, herfst, Sinterklaas, kerst, de lente, schoolreisje en uiteraard sluiten we het jaar af met de ‘Rehobothweek!’

Continurooster.

Wij werken met het continurooster. Dat betekent dat alle kinderen tussen de middag op school blijven. Wij eten om 11.30 uur in de klas en om 12.00 uur gaan we naar buiten om een half uur te genieten van de pauze.

Contact

Voor vragen of opmerkingen kunt u na schooltijd altijd even de leerkracht aanschieten. Voor schooltijd is niet zo handig, omdat het de bedoeling is om om half negen met de kinderen te starten. Soms is het echter wel nodig om juist voor school even te willen melden dat uw kind bijvoorbeeld niet zo fit is of eerder wordt gehaald i.v.m. tandarts of dokter, dan kan dat natuurlijk wel even gezegd worden. Via de mail kan vanzelfsprekend ook, jufria@pcborehoboth.nl