Groepen

Welkom bij groep 3/4!

Wij zitten dit jaar met 20 kinderen in groep 3/4.

In groep 3 zitten dit jaar : Leanne, Joas, Auke, Jurian, Jefta, Lars, Laura, Ruth, Gerdine, Luuka en Sven
De kinderen van groep 4 zijn : Caleb, Meindert, Mylan, Rowan, Lieve, Sicco, Thomas, Simon en Albin

Wij krijgen bijna elke dag les van juf Ria. Juf Martine is op maandag, dinsdag en woensdag gezellig bij ons in de klas om ons te helpen. Op vrijdag is juf Lyanne onze juf. Samen proberen we er weer een fantastisch gezellig en leerzaam jaar van te maken!

In groep 3/4 wordt hard gewerkt. ’s Ochtends staan rekenen, taal, lezen en spelling op het programma.
’s Middags is er tijd voor tekenen, godsdienst, Frysk, knutselen, tv kijken, zingen en dansen. 's middags staat ook de methode 4x Wijzer op het programma. VierKeerWijzer® biedt meer dan 100 uitgewerkte thema’s voor de groepen 1 t/m 8, er is een eenvoudige structuur van VIER stappen die door de school een doorgaande lijn creëert en waarbij de kerndoelen in een duidelijke opbouw door de jaren heen worden aangeboden. De nadruk ligt op het samen verzamelen van kennis en de vaardigheden van de 21ste eeuw; kinderen en leerkrachten gebruiken hun talenten, er zijn keuze-activiteiten voor de kinderen, een leerlijn leren leren, kennis wordt gevisualiseerd op de themamuur en in de kennistest aan het einde van het thema komt alles samen!

We kijken wekelijks met elkaar naar programma,s van School tv, waardoor de kinderen veel leren over de wereld om hen heen. Ook kijken we naar de afleveringen van 'Leesdas, Lettervos' die aansluiten bij de methode van Veilig Leren Lezen.

Elke ochtend beginnen wij samen de dag. Wij zingen een lied om God te danken voor de nieuwe dag. Ook is er altijd even tijd om te praten over wat de kinderen bezig houdt. We kijken natuurlijk ook even of alle kinderen er zijn.

De kinderen van groep 3 leren lezen d.m.v. de methode ‘Veilig Leren Lezen.’ Samen met Zoem de Bij leren ze nieuwe letters en woorden. De kinderen werken in een werkboekje, maar zijn ook bezig de nieuwe letters en woorden te stempelen, tekenen en zelfs te schrijven! Ook thuis kunnen de kinderen oefenen, daarvoor krijgen de ouders van groep 3 een activatiecode van de leerkracht. 

We vinden het belangrik dat we elkaar helpen. Groep 4 is al verder in het leesproces en daar maken we dan ook graag gebruik van. Doordat zij al zo knap kunnen lezen, mogen ze groep 3 soms helpen met de opdrachten. Ook weet groep 4 nog precies hoe het werkte in groep 3, dus zij zijn een flinke hulp voor de juf. 

Voor beide groepen is lezen heel belangrijk, dit staat dan ook dagelijks op het programma. Soms individueel, maar ook wel fijn samen in de leeshoek. Groep 4 leert vlotter lezen m.b.v. de methode 'Karakter'. Het belangrijkste voor deze groep is dat ze veel blijven oefenen.
Tijdens het brood eten luisteren alle kinderen naar een voorleesverhaal.

Gymnastiek.

Op maandag en vrijdag gaan de kinderen met de bus naar Ureterp, zij krijgen dan een gymles in ‘mfc de Wier.’

Doe Vrijdag.

Elke vrijdag staat in het teken van spelend en bewegend leren. De kinderen doen deze ochtend spelletjes die passen bij de aangeboden lesstof van die week. De spelletjes worden vooral buiten gedaan. 
Ook besteden we op vrijdag aandacht aan de Grej of the day. 

Overige activiteiten.

Naast al dat harde werken en leren is er gelukkig ook tijd voor ontspanning. Begin van het schooljaar gaat groep 3/4 op bezoek in de bibliotheek om kennis te maken met allemaal leuke leesactiviteiten en leesmaterialen.

Daarnaast wordt er gedurende het schooljaar aandacht besteed aan de kinderboekenweek, herfst, Sinterklaas, kerst, de lente, schoolreisje en uiteraard sluiten we het jaar af met de ‘Rehobothweek!’

Continurooster.

Wij werken met het continurooster. Dat betekent dat alle kinderen tussen de middag op school blijven. Wij eten om 11.30 uur in de klas en om 12.00 uur gaan we naar buiten om een half uur te genieten van de pauze.

Contact

Voor vragen of opmerkingen kunt u na schooltijd altijd even de leerkracht aanschieten. Voor schooltijd is niet zo handig, omdat het de bedoeling is om om half negen met de kinderen te starten. Soms is het echter wel nodig om juist voor school even te willen melden dat uw kind bijvoorbeeld niet zo fit is of eerder wordt gehaald i.v.m. tandarts of dokter, dan kan dat natuurlijk wel even gezegd worden. Via de mail kan vanzelfsprekend ook, jufria@pcborehoboth.nl