Groepen

Welkom in groep 5 en 6!

Wat leuk dat je even een kijkje neemt op deze pagina. Hier willen we je meer vertellen over groep 5 en 6 van de Rehobothschool. 
We zitten dit jaar met 13 kinderen in de klas. Op maandag en dinsdag staat juf Aukje voor de klas. Op woensdag, donderdag en vrijdag is juf Gerbrich er. 

Werken
In groep 5 en 6 wordt gewerkt met een weekschema. Op dit weekschema staan de lessen en het lesdoel vermeld. Ook staan er lessen op die de leerlingen zelf moeten inplannen. Op deze manier worden de leerlingen meegenomen in hun eigen leerproces. Ze leren eigen beslissingen nemen ten aanzien van hun eigen werk. Eigenaarschap. Tijdens kindgesprekken die regelmatig plaatsvinden, wordt dit werk besproken, hoe hebben zij het werken ervaren, wat ging er goed, waar lopen ze nog tegen aan? Wat willen ze nog leren? Wat hebben ze gehoord, gezien, geleerd, gevoeld en beleefd!

We beginnen elke dag met even samen genieten van het feit dat we er allemaal weer zijn. Mochten er zieke kinderen zijn, dan staan we daar een moment bij stil. Kinderen kunnen nog even vertellen over wat ze gisteren hebben gedaan of iets laten zien. Denk daarbij aan bijzondere momenten zoals het vertellen van het diploma zwemmen, winnen van een wedstrijd, mooiste verjaardagscadeau laten zien…. Het eerste halfuur van de ochtend mogen de kinderen lezen in een leesboek. Aan het eind van de dag kijken we nog even terug, wat was jouw gouden moment van de dag?

Voor de pauze krijgen de kinderen instructie voor taal, rekenen en spelling. Ze mogen vervolgens zelf inplannen in welke volgorde ze deze taken willen gaan doen.  De andere vakken die groep 5 en 6 onder andere krijgen zijn: begrijpend lezen, Frysk, Engels, verkeer, sociaal- emotionele ontwikkeling, natuur, aardrijkskunde en geschiedenis. Deze laatste drie vakken worden gegeven in projectvorm via de methode 4x Wijzer. De kinderen hebben een eigen notitieboekje waar ze aantekeningen in maken. Ze werken met keuzekaarten; ze kiezen een opdracht welke past bij hun talent. 'Ik ben een doemens, muziekmens, kijkmens, taalmens, getallenmens, denkmens, natuurmens, samenmens'. Na het uitwerken van een opdracht wordt deze aan de klas gepresenteerd op de 'presentatie - stip'.  

Op vrijdag hebben we een creatieve middag, samen met groep 7-8, waarbij de kinderen lekker bezig zijn met knutselen, tekenen, koken, drama, techniek of we doen een gezelschapsspel. Ook krijgen de kinderen op dinsdagmiddag IMV. Dit zijn lessen waarbij heel groep 5-6 kennismaakt met een instrument en samen muziek gaat maken. De lessen worden verzorgd door Ateliers Majeurs.

Gymnastiek
Op maandag en vrijdag gaan de kinderen met de bus naar "De Wier" in Ureterp. Ook krijgen we dit jaar weer enkele schaatslessen in Thialf Heerenveen.

Kanjertraining
Vanaf 2017-2018 werken we met de kanjertraining op onze school. Zo ook in groep 5-6.  Doel van de Kanjertraining op school is de sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren. Zodat elk kind met plezier naar school gaat en zich goed voelt in het contact met andere kinderen en leerkrachten.
De lessen zijn gericht op het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas, het versterken van de eigen sociale vaardigheden bij kinderen, het leren beheersen door de leerlingen van goede manieren om een conflict op te lossen en het bewust worden van de eigenheid van de leerlingen:
Ik kan zelf kiezen hoe ik wil doen en ik doe mij niet anders voor dan ik ben.
Bij de kanjertraining horen 5 vaste afspraken:
o  We vertrouwen elkaar.
o  We helpen elkaar.
o  Je speelt niet de baas.
o  We lachen elkaar niet uit.
o  Je bent niet zielig.

Overig
Natuurlijk ontbreken ook buitenschoolse activiteiten zoals een uitstapje naar bijv. een museum en een schoolreisje niet! Sinterklaas komt ieder jaar langs, kerst is één groot feest en de Rehobothweek (laatste week voor de zomervakantie) zit vol leuke activiteiten!

Contact
Zijn er vragen of opmerkingen, laat het gerust even weten. U bent van harte welkom!
Via de mail mag ook: jufgerbrich@pcborehoboth.nl of jufaukje@pcborehoboth.nl 

Tot ziens!

Juf Aukje, juf Gerbrich en de leerlingen van groep 5/6