Groepen

Welkom in groep 5 en 6!

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, staat juf Grietje voor de klas. Op woensdag geeft juf Tineke les.

Werken
In groep 5 en 6 wordt gewerkt met een weekschema. Op dit weekschema staan de lessen en het lesdoel vermeld. Ook staan er lessen op die de leerlingen zelf moeten inplannen. Op deze manier worden de leerlingen meegenomen in hun eigen leerproces. Ze leren eigen beslissingen nemen ten aanzien van hun eigen werk. Eigenaarschap. Tijdens kindgesprekken die regelmatig plaatsvinden, wordt dit werk besproken, hoe hebben zij het werken ervaren, wat ging er goed, waar lopen ze nog tegen aan? Wat willen ze nog leren? Wat hebben ze gehoord, gezien, geleerd, gevoeld en beleefd!

We beginnen elke dag met even samen genieten van het feit dat we er allemaal weer zijn. Mochten er zieke kinderen zijn, dan staan we daar een moment bij stil. Kinderen kunnen nog even vertellen over wat ze gisteren hebben gedaan of iets laten zien. Denk daarbij aan bijzondere momenten zoals het vertellen van het diploma zwemmen, winnen van een wedstrijd, mooiste verjaardagscadeau laten zien…. Het eerste kwartier van de ochtend mogen de kinderen lezen in een leesboek. We maken hierbij gebruik van de leesbingo! Aan het eind van de dag kijken we nog even terug, wat was jouw goud van de dag?

Om 8.45 uur starten we met automatiseer oefeningen, die hebben te maken met hoofdrekenen of technisch lezen. Ook herhalen we taal en rekenopdrachten die tijdens de lessen zijn behandeld.

Voor de pauze hebben we taal, spelling, na de pauze een les rekenen op Snappet.  De andere vakken die groep 5 en 6 onder andere krijgen zijn: begrijpend lezen, Frysk, Engels, verkeer, sociaal- emotionele ontwikkeling, natuur, aardrijkskunde en geschiedenis. Deze laatste drie vakken worden gegeven in projectvorm. Binnen een thema worden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur geïntegreerd gegeven. De thema's worden afgesloten met een presentatie. Dit kan op verschillende manieren gedaan worden. Door bijvoorbeeld een powerpointpresentatie. Of er wordt een lapbook gemaakt.

Op vrijdag hebben we een creatieve middag, waarbij de kinderen lekker bezig zijn met knutselen, tekenen, drama of we doen een gezelschapsspel. Ook krijgen de kinderen op dinsdagmiddag IMV. Dit zijn lessen waarbij heel groep 5-6 kennismaakt met een instrument en samen muziek gaat maken. De lessen worden verzorgd door Ateliers Majeurs.

Gymnastiek
Op maandag en vrijdag gaan de kinderen met de bus naar "De Wier" in Ureterp.

Snappet
In het schooljaar 2016-2017 heeft groep 6 een periode gewerkt met Snappet. Dit beviel zo goed dat we nu in de hele bovenbouw met Snappet werken. De kinderen krijgen allemaal hun eigen computer om mee te werken. Veel taal en spelling doen we nog wel in de werkboeken, rekenen helemaal digitaal.  

Kanjertraining
Vanaf 2017-2018 gaan we werken met de kanjertraining op onze school. Zo ook in groep 5-6.  Doel van de Kanjertraining op school is de sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren. Zodat elk kind met plezier naar school gaat en zich goed voelt in het contact met andere kinderen en leerkrachten.
De lessen zijn gericht op het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas, het versterken van de eigen sociale vaardigheden bij kinderen, het leren beheersen door de leerlingen van goede manieren om een conflict op te lossen en het bewust worden van de eigenheid van de leerlingen:
Ik kan zelf kiezen hoe ik wil doen en ik doe mij niet anders voor dan ik ben.
Bij de kanjertraining horen 5 vaste afspraken:
o  We vertrouwen elkaar.
o  We helpen elkaar.
o  Je speelt niet de baas.
o  We lachen elkaar niet uit.
o  Je bent niet zielig.

Overig
Natuurlijk ontbreken ook buitschoolse activiteiten zoals een uitstapje naar de naturij/museum en een schoolreisje niet! Sinterklaas komt ieder jaar langs, kerst is één groot feest, de Rehoboth week zit vol leuke dingen!

Contact
Zijn er vragen of opmerkingen, laat het gerust even weten. U bent van harte welkom! Via de mail mag ook: jufgrietje@pcborehoboth.nl

Tot ziens!

Juf Tineke, juf Grietje en de leerlingen van groep 5/6

 

De belevenissen van groep 5/6

Groep 5/6

Wij van groep 5/6 gaan jullie wat vertellen over onze klas. Wij hebben schooljudo. We leren daar dat we zelfvertrouwen moeten hebben. Want anders durf je niks. En we hebben IMV, vorig jaar hadden we gitaar en toeter. Nu hebben we keyboardles.

Gea Zuidersma, groep 6

Feestje

Wij vinden het leuk op school! We hebben leuk werk. Zoals het werken op de Snappet en nog veel meer. Elke dag wordt het weer een feestje! Wij hebben een hele lieve juf. Want we mogen ook vaak tekenen en knutselen.

Marissa Hof, groep 6

IMV

In groep 5/6 hebben we IMV. Vorig jaar hadden we toeter en gitaar. Nu hebben we keyboard. Misschien gaan we dit jaar ook nog drummen! Na tien weken gaan we optreden, soms voor de ouders en soms voor andere scholen. De juffen en meesters van het IMV, zijn heel lief, ze helpen je als je hulp nodig hebt!

Laura Damen, groep 6

Snappet

In groep 5 is het heel leuk! We werken op de Snappet, dat is erg leuk, je kunt er van alles mee! De juffen zijn heel erg lief! Vrijdag is de leukste dag. Iedereen vindt het leuk! Vooral het werken op de Snappet!

Tess de Vries, groep 5

IMV en Schooljudo

Op school hebben we IMV. We spelen op de toeter, gitaarm keyboard. We gaan ook drummen. Het is heel leuk en leerzaam. We treden op voor de vaders en de moeders. Schooljudo is ook heel leerzaam. Want je leert om met elkaar om te gaan.

Romy Marinus, groep 6

Judo

We zijn begonnen met judo. De les beginnen we altijd met een groet. We maken een diepe buiging. We hebben leuke spelletjes gedaan en de houdgreep geleerd. De meester is heel lief. We leren ook hoe je om moet gaan met een ander. Dit jaar gaat het over respect.

Rik Veenstra en Thijs van der Tuin, groep 6

 

Biologiedag 26 september 2019

Wat heb jij gehoord, gezien, gevoeld, geleerd , beleefd?

Ik heb gehoord en gezien dat een vrouwtjes spin lange voelsprieten heeft en de voelsprieten van de mannetjes eindigen op knokkels. Ik heb geleerd over paddestoelen. Ook hoe ze er van binnen uitzien. En ook over soorten paddestoelen. Ik heb ook een pissebed gevangen. Super leuk! Ik heb ook een kleurplaat in het bos gemaakt van mos, takjes en bladeren. We mochten ook met een blinddoek dingen voelen, dat was super eng! Het ging ook nog regenen, maar het was toch super leuk!

Laura Damen, groep 6

Wat ik heb gezien: mooie paddestoelen

Wat ik heb beleefd: een kikker gevangen

Wat ik heb geleerd: om goed met de natuur om te gaan

Wat ik heb gehoord: vogel geluiden en geluiden van andere dieren

Pien Benschop, groep 5

 

Dierendag 4 oktober

Het was een gezellige "Beestenbende" in groep 5/6!

Kipnugget

Het was vandaag dierendag. Iedereen had een dier of een knuffel meegenomen. Ik had een kip mee, Romy twee konintjes. Lieke een hond, Mac een poes. Levi en Jenne hadden een grote hond mee en Thijs een klein hondje. Tess en ik hadden de kip geshowd.

Marissa Hof, groep 6

Dierendag

Het was heel erg leuk! Sunny was mee naar school. Dat is mijn hond. Er waren heel veel dieren. Er was ook een kip. Thuis ga ik mijn dieren verwennen. Mijn kat, mijn hond en alle koeien.

Meine van der Wier, groep 5

Tommy

Tommy is mijn kat. Tommy is heel lief, maar soms heel ondeugend. Vandaag op dierendag geef ik Tommy iets lekkers en knuffels. En ik speel heel veel met Tommy.

Amarins Wijnsma, groep 5

Dierendag

Leuk toch! De meeste dieren waren honden. Maar er was ook een konijn die hat Romy mee. Ik had een poes mee, die heet Poekie. Ik had Poekie wat smikkel in de ochtend gegeven. Iedereen kwam op mijn kat af. Laura vond het een bolletje wol. Als ik thuis kom ga ik smikkel geven en ga ik hem aaien. 

Mac Wenzel, groep 5

Konijn

Het konijn van Romy was echt heel lief. De kip van Marissa was grappig. Sunny was ook grappig. Dierendag was leuk en ook een beetje eng.

Tess de Vries, groep 5

Groene Spelen

Groep 5 is naar de Groene Spelen geweest, bij deze spelen gaat het niet om het winnen maar om de samenwerking.

Ik vond de groene spelen erg leuk! Omdat we gingen dansen en ik zit ook op dansen. Het was zeker niet saai! Dit was de laatste keer dat ik mee heb gedaan.

Amarins Wijnsma, groep 5

Super leuk!

Ik vond de Groene Spelen super leuk! We gingen met een grote mat rollen. We gingen onder die mat staan en moesten we wisselen van plek. We moesten ook matten in elkaar zetten. We hebben ook het chagerijnenspel gedaan en matje plof. En we hebben een dans geleerd met een dansjuf.

Pien Benschop, groep 5

Fietscontrole

Vrijdag 18 oktober was er een fietscontrole voor groep 5/6. We kregen een kaartje. Twee mannen gingen kijken ho goed de fietsen waren en dat schreven ze op het kaartje. Als de fiets goed was kreeg je een sticker. Bijna alle fietsen waren goed.

Marissa Hof, groep 6

Mijn tentoonstelling!

In de komende periode mogen de leerlingen van groep 5/6 hun eigen tentoonstelling inrichten. Het thema van deze tentoonstelling is: “Wie ben ik?” Ze gaan thuis op zoek naar dingen die bij hun passen. Daarbij kun je denken aan: hobby’s, sport, lievelingsdier, familie of iets wat persoonlijke waarde heeft. Deze tentoonstelling blijft een week in de klas staan. Het is ook de bedoeling, dat de leerling een uitleg geeft over zijn of haar tentoonstelling.

De tentoonstelling van Laura....

Ik heb een poes Siert, hij is heel erg lief. Ik heb hem gekregen van Hester. Hij doet vaak heel gek. Ik hou heel veel van knutselen. Ik maak vaak schilderijen. Samen met Lisa mak ik een winkelcentrum en met Romy maak ik een schelpenschilderij. Ik ga ook graag op vakantie. In de herfstvakantie ben ik naar Londen geweest met Hester. Ik ben ook al in Amerika, Griekenland, Duitsland , Spanje en Frankrijk geweest. Mijn lievelingsboek is Winston, dat is een kattenboek. Door dat de katten door de bliksem zijn geraakt kunnen ze praten. Ik deed ook pianospelen. Ik doe het nu niet meer, want dan kon ik minder spelen. Lisa zat er ook op. Ik speel op het keyboard en Lisa op de piano. Ik heb ook een keyboard in huis.

De tentoonstelling van Gea....

Mijn tentoonstelling staat in de klas. Ik heb daarbij ook een presentatie gedaan en ik vond het leuk om te doen. Deze spullen heb ik meegenomen: zwemspullen, want ik houd veel van zwemmen.Ik houd ook van lezen, dus heb ik een boek megenomen. Ik heb ook een dominoblokje meegenomen. Dominobouwen vind ik leuk, maar ik wordt er ook wel eens boos van. Ik heb ook nog een tijdschrift over dieren meegenomen, want ik houd van dieren.

De tentoonstelling van Mac...

Ik houd van paarden en mijn lievelingspony is Rocky. Ik heb van paardrijden een medaille en een strikje. Ik vis ook graag. Op voren en op steurn. Ik heb ook een kat die heet poekie. Ik speel graag met playmobile, lego en sleigh. Op school vind ik rekenen en spelling leuk. Taal vind ik stom. Op Snappet is ook leuk.

De tentoonstelling van Elize-Breght...

Ik heb verteld over mijn boeken. En ook over mijn hond. Ik heb ook een gitaar mee, ik heb ook een muziekje laten horen. Ik was wel een beetje zenuwachtig, maar het was heel leuk om te doen! Het was geweldig!

De tentoonstelling van Elize...

De tentoonstelling was leuk om te doen. Ik heb een plantje meegrbracht, want ik hou van de natuur. Ik heb ook een Donald Duck meegenomen, want ik hou van lezen en vooral van Donald Duckjes. En ook mijn scoutingdas heb ik mee, want ik zit op scouting. Op scouting doe je veel leuke spelletjes en je kookt er soms en we knutselen er ook. Ik heb ook een tekenset mee, want ik hou van tekenen en natuurlijk ook een foto van Tommie, mijn hond, want hij is heel erg fluffy.

De tentoonstelling van Tess...

Ik vind praten voor de klas leuk! Voor mijn tentoonstelling heb ik mijn lievelingsknuffel mee en mijn Lego Friends. Ook heb ik mijn lievelingsboek mee, dagboek van een muts. Ik heb ook foto's meegenomen. Een foto van ons paard en van onze verzorgpony en nog een foto van ons voetbalclubje. 

De tentoonstelling van Rik...

Ik heb foto's meegenomen van mijzelf. Ik heb de game GTA meegenomen, want dat is mijn lievelingsspel. Ik zit op voetbal, dus heb ik ook een voetbal meegenomen. Ook heb ik een pakje kaarten meegenomen, want ik vind het leuk om met mijn vader een potje te kaarten. Ook staat er een boek bij, dat is mijn lievelingsboek: "Guiness world of records". Dit was mijn presentatie!

De tentoonstelling van Thijs...

Mijn tentoonstelling was deze week aan de beurt. Ik heb mijn lievelingsboeken. Het zijn mijn lievelingsboeken omdat er veel spanning in zit. Ik heb ook een foto van mijn pake meegenomen. Het was mijn lievelings pake. Ik heb de foto meegenomen, omdat familie veel voor mij betekent. Mijn voetbalschoenen heb ik ook meegenomen omdat voetbal mijn hobby is. Ook mijn lievelingsknuffel heb ik mee. Het is mijn lievelingsknuffel omdat hij zo zacht is. Ik heb mijn Heerenveenshirt ook meegenomen. Mijn grote voorbeeld staat er op: Odegaard.

De tentoonstelling van Levi...

Ik heb een foto van mijn familie meegenomen omdat ze een onderdeel van mijn leven zijn. Ik heb ook een foto meegnomen van onze dieren want zij maken ook een deel van mijn leven uit. ook heb ik een bal meegenomen want mijn hobby is voetbal. Ik zit zelf ook op de sport voetbal. Deze sjaal heb ik ook meegenomen want ik zit bij de vereniging RWF. Dat staat voor Rood Wit Frieschepalen. Dit jaar heb ik een medaille gewonnen en vorig jaar ook.

De tentoonstelling van Romy...

Ik heb een foto van mijn wedstrijdteam meegenomen. Ik zit op dansen en we zijn tweede geworden. Ook heb ik een foto van mijn gezin meegenomen want ik vind ze heel lief. De beker van dansen heb ik ook mee. Lippenstift heb ik ook mee want ik vind het leuk om me zelf op te maken. Ik vind het leuk om te knutselen, daarom heb ik mijn stiften mee. Ik heb ook een stripboek en een gewoon boek meegenomen want ik vind het leuk om te lezen. Ik heb ook slijm en een spelletje meegenomen, daar speel ik graag mee. En als laatste heb ik een frutsel meegenomen want ik vind ze heel mooi. 

De tentoonstelling van Jenne...

Ik heb mijn voetbalschoenen meegenomen, want ik zit op voetbal. Ik heb ook een tasje van SC Heerenveen meegenomen, want ik ben fan van Heerenveen. Mijn lievelingsdier is en hond, daarom heb ik een foto meegenomen. Ik heb ook iets van PS 4 meegenomen, want ik houd van gamen.

De tentoonstelling van Marissa...

Maandag had ik mijn tentoonstelling. Ik heb een babyfoto en een mijn geboortekaartje meegenomen. Ik heb mijn danskleding, een Tina en een grote beker meegenomen. Die beker heb ik gewonnen met het maken van de mooiste cupcake. Op de babyfoto was ik twee maanden oud. Ik heb een Tina mee, want ik houd van Tina's lezen. Er staan veel leuke strips en spelletjes in. Ik heb mijn danskleding mee, om dat dansen mijn hobby is.We leren leuke dansjes van de dansjuf of meester.