Groepen

 

Welkom bij groep 5 en 6!

Onze klas bestaat dit jaar uit 22 kinderen en twee juffen.

Juf Grietje is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
De woensdagochtend staat juf Tineke voor de groep. .
In groep 5 zitten : Romy, Gea, Marissa, Laura, Elize, Lieke, Thijs, Rik en Levi.
In groep 6 zitten : Tristan, Kris, Hylke, Janko, Jurjen, Corné, Brend, Ruan, Manoe, Danine, Nadine en Lisa.
 

Werken
In groep 5 en 6 wordt gewerkt met dag- en weektaken, zodat de kinderen duidelijk weten wat voor lessen ze moeten maken. Op deze manier hopen we de kinderen alvast wat voor te bereiden op het zelfstandig beslissingen nemen ten aanzien van hun werk. Tijdens zelfstandig werken kunnen ze ervoor kiezen om een moeilijke opdracht eerst te doen of juist niet.

We beginnen elke dag met even samen genieten van het feit dat we er allemaal weer zijn. Mochten er zieke kinderen zijn, dan staan we daar een moment bij stil. Kinderen kunnen nog even vertellen over wat ze gisteren hebben gedaan of iets laten zien. Denk daarbij aan bijzondere momenten zoals het vertellen van het diploma zwemmen, winnen van een wedstrijd, mooiste verjaardagscadeau laten zien…. Het eerste kwartier van de ochtend mogen de kinderen lezen in een leesboek. Een aantal kinderen leest met de juf.

Om 8.45 uur starten we met automatiseer oefeningen, die hebben te maken met hoofdrekenen of technisch lezen. Als afsluiting van ons vaste ritueel vertellen we daarna een bijbelverhaal en zingen we een aantal liedjes.

Voor de pauze hebben we taal, spelling, technisch lezen, schrijven of woordenschat, na de pauze een les rekenen op Snappet.  De andere vakken die groep 5 en 6 onder andere krijgen zijn: begrijpend lezen, Frysk, Engels, verkeer, sociaal- emotionele ontwikkeling, natuur, aardrijkskunde en geschiedenis.

Op vrijdag hebben we een creatieve middag, waarbij de kinderen lekker bezig zijn met knutselen, tekenen, drama of we doen een gezelschapsspel. Ook krijgen de kinderen op dinsdagmiddag IMV. Dit zijn lessen waarbij heel groep 5-6 kennismaakt met een instrument en samen muziek gaat maken. De lessen worden verzorgd door Ateliers Majeurs.

Gymnastiek
Op maandag en vrijdag gaan de kinderen met de bus naar "De Wier" in Ureterp. Iedere maandag wordt er een toestelles gegeven en iedere vrijdag is het spelles.

Snappet
In het schooljaar 2016-2017 heeft groep 6 een periode gewerkt met Snappet. Dit beviel zo goed dat we nu in de hele bovenbouw met Snappet werken. De kinderen krijgen allemaal hun eigen computer om mee te werken. Veel taal en spelling doen we nog wel in de werkboeken, rekenen helemaal digitaal. Voor de andere vakken gebruiken we geen Snappet. 

Kanjertraining
Vanaf 2017-2018 gaan we werken met de kanjertraining op onze school. Zo ook in groep 5-6.  Doel van de Kanjertraining op school is de sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren. Zodat elk kind met plezier naar school gaat en zich goed voelt in het contact met andere kinderen en leerkrachten.
De lessen zijn gericht op het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas, het versterken van de eigen sociale vaardigheden bij kinderen, het leren beheersen door de leerlingen van goede manieren om een conflict op te lossen en het bewust worden van de eigenheid van de leerlingen:
Ik kan zelf kiezen hoe ik wil doen en ik doe mij niet anders voor dan ik ben.
Bij de kanjertraining horen 5 vaste afspraken:
o  We vertrouwen elkaar.
o  We helpen elkaar.
o  Je speelt niet de baas.
o  We lachen elkaar niet uit.
o  Je bent niet zielig.

Overig
Natuurlijk ontbreken ook buitschoolse activiteiten zoals een uitstapje naar de naturij/museum en een schoolreisje niet! Sinterklaas komt ieder jaar langs, kerst is één groot feest, de Rehoboth week zit vol leuke dingen en ….

Contact
Voor vragen of opmerkingen kunt u na schooltijd altijd even de leerkracht aanschieten. Voor schooltijd vinden we niet zo handig omdat we wel om half negen met de kinderen willen starten. Soms is het echter wel nodig om juist voor school even te willen melden dat uw kind bijvoorbeeld niet zo fit is of eerder wordt gehaald i.v.m. tandarts of dokter, dan kan dat natuurlijk wel even gezegd worden. Via de mail kan vanzelfsprekend ook: jufgrietje@pcborehoboth.nl of  jufmartine@pcborehoboth.nl