Groepen

Welkom in groep 5 en 6!

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, staat juf Grietje voor de klas. Op woensdag geeft juf Tineke les.

Werken
In groep 5 en 6 wordt gewerkt met een weekschema. Op dit weekschema staan de lessen en het lesdoel vermeld. Ook staan er lessen op die de leerlingen zelf moeten inplannen. Op deze manier worden de leerlingen meegenomen in hun eigen leerproces. Ze leren eigen beslissingen nemen ten aanzien van hun eigen werk. Eigenaarschap. Tijdens kindgesprekken die regelmatig plaatsvinden, wordt dit werk besproken, hoe hebben zij het werken ervaren, wat ging er goed, waar lopen ze nog tegen aan? Wat willen ze nog leren? Wat hebben ze gehoord, gezien, geleerd, gevoeld en beleefd!

We beginnen elke dag met even samen genieten van het feit dat we er allemaal weer zijn. Mochten er zieke kinderen zijn, dan staan we daar een moment bij stil. Kinderen kunnen nog even vertellen over wat ze gisteren hebben gedaan of iets laten zien. Denk daarbij aan bijzondere momenten zoals het vertellen van het diploma zwemmen, winnen van een wedstrijd, mooiste verjaardagscadeau laten zien…. Het eerste kwartier van de ochtend mogen de kinderen lezen in een leesboek. We maken hierbij gebruik van de leesbingo! Aan het eind van de dag kijken we nog even terug, wat was jouw goud van de dag?

Om 8.45 uur starten we met automatiseer oefeningen, die hebben te maken met hoofdrekenen of technisch lezen. Ook herhalen we taal en rekenopdrachten die tijdens de lessen zijn behandeld.

Voor de pauze hebben we taal, spelling, na de pauze een les rekenen op Snappet.  De andere vakken die groep 5 en 6 onder andere krijgen zijn: begrijpend lezen, Frysk, Engels, verkeer, sociaal- emotionele ontwikkeling, natuur, aardrijkskunde en geschiedenis. Deze laatste drie vakken worden gegeven in projectvorm. Binnen een thema worden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur geïntegreerd gegeven. De thema's worden afgesloten met een presentatie. Dit kan op verschillende manieren gedaan worden. Door bijvoorbeeld een powerpointpresentatie. Of er wordt een lapbook gemaakt.

Op vrijdag hebben we een creatieve middag, waarbij de kinderen lekker bezig zijn met knutselen, tekenen, drama of we doen een gezelschapsspel. Ook krijgen de kinderen op dinsdagmiddag IMV. Dit zijn lessen waarbij heel groep 5-6 kennismaakt met een instrument en samen muziek gaat maken. De lessen worden verzorgd door Ateliers Majeurs.

Gymnastiek
Op maandag en vrijdag gaan de kinderen met de bus naar "De Wier" in Ureterp.

Snappet
In het schooljaar 2016-2017 heeft groep 6 een periode gewerkt met Snappet. Dit beviel zo goed dat we nu in de hele bovenbouw met Snappet werken. De kinderen krijgen allemaal hun eigen computer om mee te werken. Veel taal en spelling doen we nog wel in de werkboeken, rekenen helemaal digitaal.  

Kanjertraining
Vanaf 2017-2018 gaan we werken met de kanjertraining op onze school. Zo ook in groep 5-6.  Doel van de Kanjertraining op school is de sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren. Zodat elk kind met plezier naar school gaat en zich goed voelt in het contact met andere kinderen en leerkrachten.
De lessen zijn gericht op het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas, het versterken van de eigen sociale vaardigheden bij kinderen, het leren beheersen door de leerlingen van goede manieren om een conflict op te lossen en het bewust worden van de eigenheid van de leerlingen:
Ik kan zelf kiezen hoe ik wil doen en ik doe mij niet anders voor dan ik ben.
Bij de kanjertraining horen 5 vaste afspraken:
o  We vertrouwen elkaar.
o  We helpen elkaar.
o  Je speelt niet de baas.
o  We lachen elkaar niet uit.
o  Je bent niet zielig.

Overig
Natuurlijk ontbreken ook buitschoolse activiteiten zoals een uitstapje naar de naturij/museum en een schoolreisje niet! Sinterklaas komt ieder jaar langs, kerst is één groot feest, de Rehoboth week zit vol leuke dingen!

Contact
Zijn er vragen of opmerkingen, laat het gerust even weten. U bent van harte welkom! Via de mail mag ook: jufgrietje@pcborehoboth.nl

Tot ziens!

Juf Tineke, juf Grietje en de leerlingen van groep 5/6