Informatie

 

Directie

Aan het hoofd van de Rehoboth staat dhr Willem Jongsma. 
Hij is wisselend aanwezig.

Bestuur

De PCBO Rehoboth wordt sinds 2015 aangestuurd door het VCSO bestuur.
Het VCSO bestuur bestaat uit:
Willem Jongsma, bestuursdirecteur
Jaap Vlasblom, voorzitter
Janka de Haan, secretaris
Secretariaat VCSO bestuur op Gietersewei 4, 9245 HK Nijbeets 0512-461600

De medezeggenschapsraad (MR)

Het doel van de M.R. is om meer overleg tussen ouders, leerkrachten en bevoegd gezag te bevorderen. De M.R. bestaat uit twee ouderleden en twee leerkrachten. Zij denken mee bij het nemen van belangrijke en minder belangrijke beslissingen van het bevoegd gezag. De M.R. kent het instemmingsrecht en het adviesrecht. Zij mag ten allen tijde informatie over zaken aangaande de school opvragen bij het bestuur.

In de schoolgids staan de namen van de MR-leden vermeld.

Oudercommissie (OC)

De oudercommissie heeft als taak: behulpzaam zijn bij de organisatie en uitvoering van diverse schoolactiviteiten, bijvoorbeeld sinterklaasfeest, de Rehobothweek, de avondvierdaagse te Bakkeveen, schoonmaakavonden e.d.
Na de bestuurlijke overdracht aan de VCSO in 2015 zijn de penningmeester en onderhoudsman toegevoegd aan de Rehoboth oudercommissie. De penningmeester zorgt voor de afhandeling van o.a. de ouderbijdrage en ledenbijdragen van de Vereniging van de PCBO  Rehoboth te Frieschepalen. De oudercommissie bestaat uit 7 ouders en 1 vertegenwoordiger vanuit het personeel.

In de schoolgids staan de namen van de OC-leden vermeld.

Leerlingraad

Op school hebben we een leerlingraad, die door 4 kinderen van groep 5 t/m 8 wordt vertegenwoordigd. Zij vergaderen eens per kwartaal, samen met de directeur. De leerlingraad bespreekt zaken die door leerlingen aangedragen worden. Deze ideeën, opmerkingen, klachten etc. kunnen in de gele brievenbus in de gemeenschapsruimte ingeleverd worden. Aan het begin van het schooljaar komen er nieuwe leerlingen in de leerlingraad.