Informatie

 

Directie

Directeur van de school is Grietje Elzinga.
Zij is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag aanwezig.

Bestuur

PCBO Rehoboth valt bestuurlijk onder de VCSO, de Verenigde Christelijke Scholen Opsterland.
Het VCSO bestuur bestaat uit een College van Bestuur, samengesteld uit de directeuren-bestuurders van de aangesloten scholen en een Raad van Toezicht:
Voorzitter van het college van bestuur is Willem Jongsma. Hij is ook directeur-bestuurder van onze school.

Voorzitter van de Raad van Toezicht is Jantine van der Kooij.
Het adres van het bestuur en van de raad van toezicht is:
Gietersewei 4, 9245 HK Nijbeets 0512-461600

De medezeggenschapsraad (MR)

Het doel van de M.R. is om meer overleg tussen ouders, leerkrachten en bevoegd gezag te bevorderen. De M.R. bestaat uit twee ouderleden en twee leerkrachten. Zij denken mee bij het nemen van belangrijke en minder belangrijke beslissingen van het bevoegd gezag. De M.R. kent het instemmingsrecht en het adviesrecht. Zij mag ten allen tijde informatie over zaken aangaande de school opvragen bij het bestuur.

In de schoolgids staan de namen van de MR-leden vermeld.

Oudercommissie (OC)

De oudercommissie heeft als taak: behulpzaam zijn bij de organisatie en uitvoering van diverse schoolactiviteiten, bijvoorbeeld sinterklaasfeest, de Rehobothweek, de avondvierdaagse te Bakkeveen, schoonmaakavonden e.d.
Na de bestuurlijke overdracht aan de VCSO in 2015 zijn de penningmeester en onderhoudsman toegevoegd aan de Rehoboth oudercommissie. De penningmeester zorgt voor de afhandeling van o.a. de ouderbijdrage en ledenbijdragen van de Vereniging van de PCBO  Rehoboth te Frieschepalen. De oudercommissie bestaat uit 7 ouders en 1 vertegenwoordiger vanuit het personeel.

In de schoolgids staan de namen van de OC-leden vermeld.

Leerlingraad

Op school hebben we een leerlingraad, die door 4 kinderen van groep 5 t/m 8 wordt vertegenwoordigd. Zij vergaderen eens per kwartaal, samen met de directeur. De leerlingraad bespreekt zaken die door leerlingen aangedragen worden. Deze ideeën, opmerkingen, klachten etc. kunnen in de gele brievenbus in de gemeenschapsruimte ingeleverd worden. Aan het begin van het schooljaar komen er nieuwe leerlingen in de leerlingraad.