Informatie

Donateurschap PCBO Rehoboth

Donateursgeld

Het donateursgeld is de bijdrage voor het donateur zijn van onze Stichting. Bijna alle ouders/verzorgers die kinderen op onze school hebben, zijn donateur. Maar daarnaast is er ook nog een grote groep donateurs die geen kinderen (meer) op school heeft, maar ons wél wil blijven steunen.

Een groot deel van de donateurs heeft ons gemachtigd het bedrag van €10,00 per gezin te incasseren. Dit zal elk jaar in de derde week van november plaats vinden. U kunt de afschrijving snel herkennen in uw bankafschriften, ons Incassant-ID (SEPA) is : NL53ZZZ400014770000, in combinatie met uw unieke machtigingskenmerk. Uw machtigingskenmerk bestaat uit uw postcode in hoofdletters, gevolgd door uw huisnummer, eventueel met toevoeging (ook in hoofdletters). Dus bijvoorbeeld: 9249MC1A.

Ouderbijdrage

Alle ouders worden jaarlijks geïnformeerd over de hoogte van de ouderbijdrage. Die ouderbijdrage per kind bestaat uit twee deelbedragen en is afhankelijk van in welke groep het kind zit:

Groepen

Algemene kosten

Schoolreisje/kamp

Totale kosten

1 en 2

€ 15,00 

€ 15,00

€ 30,00

3 en 4

€ 15,00

€ 30,00

€ 45,00

5 en 6

€ 10,00

€ 30,00

€ 40,00

7 en 8

€ 10,00

€ 65,00

€ 75,00

Algemene kosten zijn: Sinterklaasfeest, Kerstviering, Paasviering, Ouderavond.

De ouderbijdrage is op vrijwillige basis. Maar omdat de overheid geen financiële steun geeft voor de activiteiten die we ermee willen betalen, vragen we u toch het bedrag te voldoen. Het heeft onze voorkeur om dit bedrag, eventueel in termijnen, te laten incasseren door de school hiervoor te machtigen. Zelf overmaken kan uiteraard ook. Bij de inschrijving van een leerling wordt u hierover uitgebreid geïnformeerd.   

Donaties

Een kleine school als de onze is erg afhankelijk van het aantal kinderen dat bij ons binnenkomt. Elk jaar komen de kosten onder druk te staan. Wij zijn dan ook elk jaar dankbaar dat we donaties krijgen van familieleden van de kinderen op onze school, of andere geïnteresseerden. Mocht u, als lezer van deze site, nog geen donateur zijn en dit wel graag willen, dan bent u van harte welkom om geld over te maken naar IBAN rek.nr. NL50 RABO 0363 9016 39 t.n.v. Ver. P.C.B.O. Rehoboth te Frieschepalen. Schrijft u dan s.v.p. er wel bij dat het om een donatie gaat. Alvast bedankt!

Opzegging donateurschap

Het donateurschap eindigt niet automatisch als uw kind de schoolloopbaan heeft afgerond, maar dient schriftelijk te worden opgezegd bij de administratie, de Kolk 1, 9249 MC, Frieschepalen of per mail: info@pcborehoboth.nl.

Voor meer informatie: zie downloads.