Informatie

Onze naam

Onze school draagt de naam 'Rehoboth'. Deze naam is ontleend aan een gedeelte uit de Bijbel, nl. Genesis 26:22. Daarin betekent Rehoboth: ruimte. Ruimte die we nodig hebben om te leven, ruimte die we aan elkaar geven om te leren en te leven, afzonderlijk en met elkaar. Een leerproces dus, want je kunt het niet zomaar. Wij willen bouwstenen aandragen om alle kinderen van onze school bij dit leerproces - deze ontwikkeling - te begeleiden. Wij willen hen weerbaar maken om zich in de maatschappij te kunnen handhaven te dienste van elkaar.

Logo

Vanuit het geloof dat God houdt van mensen, willen we de kinderen in een veilige schoolomgeving, vanuit een gevoel van geborgenheid en vertrouwen op God, op weg naar volwassenheid begeleiden in hun oriëntatie op de wereld!

De grijze cirkel staat voor de veilige schoolomgeving om met elkaar te ontplooien, te ontmoeten en te groeien.

Het gele licht mogen wij ervaren als de warmte waarin hechting kan ontstaan in de relatie met jezelf, de anderen en de wereld om ons heen.

Aan het einde van de Rehobothperiode vertrekken kinderen als harmonieuze, functionerende mensen op hun verdere levensweg in de maatschappij.