Informatie

Vakantierooster 2020-2021

 12 t/m 16 oktober

Herfstvakantie

 21 december t/m 1 januari 2021

Kerstvakantie

 22 februari t/m 26 februari

Voorjaarsvakantie

 2 april t/m 5 april

Goede vrijdag en Pasen

 27 april

Koningsdag

 3 mei t/m 14 mei

Meivakantie

 5 mei

Bevrijdingsdag (valt in meivakantie)

 13 en 14 mei

Hemelvaart (valt in meivakantie)

 24 mei

Pinksteren

 12 juli t/m 20 augustus

Zomervakantie


Tevens zijn er gedurende het schooljaar 3 studiedagen voor de leerkrachten, op deze dagen zijn de kinderen vrij.
Deze dagen zijn: 13 november, 10 februari, 31 mei