Informatie

Vakantierooster 2019-2020

Datum Vakantie
21 t/m 25 okt Herfst
23 dec t/m 3 jan Kerst
17 febr t/m 21 feb Voorjaar
10 april Goede Vrijdag
13 april Paasmaandag
27 april t/m 8 mei Mei (incl. Pasen en Koningsdag)
21 en 22 mei Hemelvaart
1 juni Pinksteren
6  juli t/m 14 aug Zomer

Tevens zijn er gedurende het schooljaar 3 studiedagen voor de leerkrachten, op deze dagen zijn de kinderen vrij.
Deze dagen zijn: 22 november, 5 februari en 17 juni