Informatie

Vakantierooster 2018-2019

Datum Vakantie
22 t/m 26 okt Herfst
24 dec t/m 4 jan Kerst
18 febr t/m 22 feb Voorjaar
19 april Goede Vrijdag
22 april Paasmaandag
19 april t/m 3 mei Mei (incl. Pasen en Koningsdag)
30 en 31 mei Hemelvaart
10 juni Pinksteren
12  juli t/m 25 aug Zomer

Tevens zijn er gedurende het schooljaar 3 studiedagen voor de leerkrachten, op deze dagen zijn de kinderen vrij.
Deze dagen zijn: maandag 28 januari, vrijdag 22 maart, vrijdag 21 juni