Informatie

Visie

Ruimte en aandacht voor iedereen!

Leerlingen krijgen de ruimte om ongeacht hun capaciteiten leerproblemen of belemmeringen hun talenten optimaal te ontwikkelen. Als leerkrachten willen wij de leerlingen activeren, interesseren, nieuwsgierig maken, leren samenwerken, respecteren en de ruimte geven om met plezier naar school te gaan. Om leerlingen actief te laten leren met hoofd, hart en handen, willen wij optimaal tegemoet komen aan al de onderwijsbehoeften van alle leerlingen.

VCSO_PCBO_Rehoboth_flyer_A4_2023_HR